Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, narzędzie do analizy oglądalności stron internetowych firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, tj. pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i  tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie, Państwa adres IP w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w innych państwach sygnatariuszach Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.