Bezpieczeństwo dzięki technice systemowej

Od okuć, przez samozamykacze do drzwi i zawiasy, aż po zamki i rygle – firma ECO oferuje kompletny asortyment systemów drzwiowych. Tym samym jest jednym z niewielu przedsiębiorstw, które oferują niemal wszystkie dostępne rozwiązania technologiczne, aby zapewnić prawidłowe działanie i użytkowanie drzwi. Przestrzeganie międzynarodowych norm jest dla nas warunkiem koniecznym, ponieważ świadczy o zgodności z odpowiednimi przepisami i wysokiej jakości, jaką cechuje się każdy nasz produkt.

Kluczową kwestią jest jednak bezpieczeństwo. Systemowa technika drzwiowa musi gwarantować, że wejść do budynku będą mogły tylko uprawnione osoby, lecz w przypadku zagrożenia wszyscy będą w stanie go opuścić.

Idealne zgranie

Wszystkie elementy systemu drzwiowego muszą być ze sobą idealnie zgrane, ponieważ całość jest czymś więcej niż sumą poszczególnych części.

Drzwi są złożonym produktem techniki bezpieczeństwa: chronią zdrowie, życie i rzeczy materialne. Zasługują one na najwyższą jakość i maksymalne bezpieczeństwo działania. Technologie dotyczące drzwi są opracowywane i udoskonalane w ścisłej współpracy z doświadczonymi producentami drzwi i firmami rzemieślniczymi zajmującymi się obróbką.