Najczęściej zadawane pytania – nazywane w skrócie „FAQ” – to lista często pojawiających się wątpliwości. Poniżej można znaleźć zbiór najważniejszych zagadnień wraz z odpowiedziami.

Masz pytanie, na które nie udało Ci się tu znaleźć odpowiedzi?

W przypadku pytań, których nie ma na liście FAQ, prosimy o kontakt pod adresem export( at )eco-schulte.de

SGL – łożysko standardowe z rozetą z tworzywa sztucznego i sprężyną powrotną. Jest zgodne z klasą użytkowania 3 wg normy EN 1906, nadaje się do budynków publicznych, w których liczy się staranność. Nie nadaje się do szkół, koszarów, stadionów itp. Nie spełnia wymagań umożliwiających stosowanie w drzwiach przeciwpożarowych.

OGL – wysokiej jakości obiektowe łożysko ślizgowe z podkonstrukcją ze stali, ze zintegrowanymi krzywkami. Bez sprężyny powrotnej. Jest zgodne z klasą 4 wg normy EN 1906. Nadaje się do nieruchomości komercyjnych. Za dopłatą dostępna jest wersja dopuszczona do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych (9 mm).

OKL – obiektowe łożysko ślizgowe ze wzmocnioną podkonstrukcją ze stali szlachetnej (5 mm), ze zintegrowanymi krzywkami i sprężyną powrotną. Łożysko kulkowe do wyrównywania sił osiowych i promieniowych, spełniające najwyższe wymagania. Jest zgodne z klasą 4 wg normy EN 1906, nadaje się do wysokiej klasy intensywnie eksploatowanych nieruchomości komercyjnych. Za dopłatą dostępna jest wersja dopuszczona do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych (9 mm).

Nie można tego określić ogólnie, ponieważ parametry bolca są uzależnione od zamka i okuć drzwiowych (klamki / systemu drążka antypanicznego). Odpowiednią długość bolca określa się w zależności od zastosowania.
Są to oznaczenia z normy DIN 18257, które wskazują na klasę ochrony przeciwwłamaniowej.
D-110, D-115, D-116, D-120, D-190, D-330, D-335, D-410, D-415, D-490, D-510.
Przyczyn takiej sytuacji może być wiele: wkręty dociskowe M3 (śruby bez łba) mogą nie być wystarczająco dokręcone lub nie pasują do bolca czworokątnego. Śruby mocujące mogą nie być wystarczająco dokręcone. Wskazówka: Zgodnie z normą EN 1906 luz może sięgać 6 mm!
W zależności od wersji (nitowana na stałe lub obrotowa) w obu przypadkach jedynym rozwiązaniem jest kontakt z producentem i wysłanie do niego okucia w celu wymiany.
Długość bolca jest zawsze uzależniona od typu okucia drzwiowego. W przypadku klamek OGL ROS niezbędna jest inna długość bolca niż w przypadku zestawu OKL lub OVR – mimo jednakowej grubości drzwi.
Gwarancja w przypadku powierzchni malowanych jest taka sama jak w przypadku okuć standardowych. Często gwarancja nie ma jednak zastosowania, ponieważ okucia nie były użytkowane właściwie lub zgodnie z przeznaczeniem; dotyczy to np. ich używania z wózkiem zakupowym, pękiem kluczy w dłoni itp.
Powierzchnie ze stali szlachetnej i anodowanego aluminium to bardzo dobre, wytrzymałe powierzchnie, które są też łatwe w czyszczeniu i pielęgnacji.

Technicznie jest to możliwe – w tym celu niezbędny jest montaż przekaźnika na przełączniku dźwigniowym.
Uwaga: Jest to ingerencja w sekwencję zamykania, system traci więc zezwolenie wydane przez instytut DIBt.
W indywidualnych przypadkach zezwolenia może udzielić rzeczoznawca.

Przy montażu osłony wciśnięto czerwony przycisk, w związku z czym system czeka na wywołanie. Należy zdjąć osłonę i na nowo wyregulować przycisk serwisowy.
Rolka drążka w stopce ślizgowej (skrzydło bierne) może być uszkodzona, w związku czym hak nie trzyma. Wymienić stopkę ślizgową. Przy zamówieniu należy zwrócić uwagę na kierunek drzwi (DIN).
W przypadku samozamykaczy ECO Newton TS-31/41: co najmniej 365 mm.

W przypadku samozamykaczy ECO Newton TS 61/51: co najmniej 400 mm.

Uwaga! Dotyczy to tylko drzwi bez automatycznej blokady skrzydła biernego. W przeciwnym razie należy zamówić przedłużoną nakrętkę dla dźwigni oraz profil adaptacyjny dla szyny ślizgowej (system musi być zamontowany o 13 mm wyżej).
- Moduł magnesu lub przewody doprowadzające w szynie ślizgowej mogą być uszkodzone. Sprawdzić wszystkie wtyki.

- Nieprawidłowe połączenie z sufitowym czujnikiem dymu. Sprawdzić schemat połączeń, zadbać o sprawdzenie przewodów przez instalatora sieci elektrycznej.
Technicznie jest to możliwe przez zastosowanie zestawu akcesoriów FKL-SR-BG. Przy zamówieniu należy zwrócić uwagę na kierunek drzwi (DIN) i podać, które ze skrzydeł ma być przytrzymywane w pozycji otwartej.

Uwaga: System straci tym samym zezwolenie zgodne z normą EN 1158 i nie będzie mógł być stosowany w drzwiach przeciwpożarowych lub dymoszczelnych.
Przy montażu na stronie przeciwnej do zawiasów w zależności od grubości drzwi wymiary kątów i dźwigni mogą okazać się bardzo niekorzystne.

1: Być może wymiary montażowe są nieprawidłowe – sprawdzić, czy pierwszy otwór płyty montażowej znajduje się w odległości 122 mm od zawiasu.

2: Jeśli 1. przyczyna nie wyjaśnia problemu, niezbędne jest specjalne ramię dźwigni (ramię dźwigni przedłużone o 5 cm), a szyna ślizgowa musi zostać odpowiednio przesunięta!
Strona z zawiasami: skrzydło czynne – FTR 63-R.

Strona przeciwna do zawiasów: SR-BG, skrzydło bierne – TS 61 G lub TS 41, skrzydło czynne – łożysko obrotowe 31.

Zamontować dodatkowy przełącznik ręczny!

Samozamykacz z szyną ślizgową (np. TS 41) na stronie z zawiasami, w montażu normalnym i czołowym: 180°

Samozamykacz z szyną ślizgową, na stronie przeciwnej do zawiasów, w montażu normalnym i czołowym: ok. 140°, zależnie od geometrii przylgi i grubości drzwi oraz umiejscowienia zawiasów.

Samozamykacz z dźwignią (np. TS 50) na stronie z zawiasami, w montażu normalnym: 180°

Samozamykacz z szyną ślizgową, na stronie przeciwnej do zawiasów, w montażu czołowym: ok. 170°, zależnie od geometrii przylgi i grubości drzwi oraz umiejscowienia zawiasów.

Uwaga! W przypadku samozamykaczy w montażu czołowym tłumienie otwierania nie jest aktywne!

Nie, ogranicznik otwarcia działa inaczej niż odbojnik podłogowy, ponieważ niemal wszystkie siły działają na szynę ślizgową i zawiasy. Ogranicznik otwarcia jest zalecany tylko w przypadku lekkich drzwi wewnętrznych i nie zapewni odbicia ani zabezpieczenia przed przeciążeniem w przypadku ciężkich drzwi, samozamykaczy ITS i napędów drzwi obrotowych.
Urządzenia te podłącza się bezpośrednio do kablowej listwy zaciskowej systemu ochrony przed dymem. W tym celu należy zdjąć osłonę (poluzować mocowania śrubowe w dolnej części). Podłączenie jest następujące:

Czujniki sufitowe na 1-2-3, przy czym 1 = +24 V, usunąć mostek między 2 i 3,
przycisk ręczny (do otwierania) na 7-8, usunąć mostek.
Należy przestrzegać zapisów znajdujących się w instrukcji montażu systemu przytrzymującego drzwi w pozycji otwartej i czujników dymu.
1.- Dokładnie przestrzegać wymiarów montażowych podanych w instrukcji montażu.

2.- Dopasować siłę zamykania do rozmiaru drzwi zgodnie z tabelą DIN; w przypadku ciężkich drzwi lub grubych uszczelek należy wybrać odpowiednio większą siłę zamykania.

3.- Ustawić prędkość zamykania na ok. 5–7 sekund.

4.- Ustawić siłę domykania tak, aby drzwi pewnie się zamykały, lecz bez trzaskania.

5.- Dopasować tłumienie otwierania lub opóźnienie zamykania (opcja, tylko w modelu TS 61) do konkretnej sytuacji.
Zwiększyć siłę zamykania lub wymienić samozamykacz na inny o większej sile zamykania.
Zmniejszyć prędkość zamykania i siłę domykania na tyle, aby umożliwić powietrzu ujście, co ograniczy wywierane na drzwi przeciwciśnienie.
Nie zaleca się stosowania samozamykacza ITS Multi Genius w drzwiach zewnętrznych, które są narażone na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg, wahania temperatury czy podmuchy wiatru. Firma ECO nie udziela gwarancji na takie stosowanie tych rozwiązań.
Technika łożyskowa zastosowana w obu zawiasach jest identyczna. Opiera się ona na chronionej patentem, bezluzowej konstrukcji łożysk kulkowych. Takie łożyska zawsze rozkładają siły ze strony drzwi natychmiast na oba zawiasy, co gwarantuje pewność funkcjonowania w budynkach o najwyższych wymaganiach. Zawiasy OBX 20 są zbudowane z odlewanej, zamkniętej rolki, zawiasy OBX 18 – z rolki toczonej. W związku z tym zawiasy OBX 20 oferują większą nośność i ochronę przed włamaniem (przez odgięcie rolki zawiasu).
Tak, istnieją zawiasy ECO OBP do ram z profili. Należy jednak pamiętać, że ze względu na różne profile producentów nie istnieje jednolita geometria przylgi ani jednolite rozwiązania mocujące. Dla każdego profilu trzeba więc zawsze opracować i przetestować osobny zawias. Więcej informacji o możliwościach zastosowania i zezwoleniach dla zawiasów rolkowych można uzyskać od konkretnego producenta ramy z profili.
OBX 20/160 – do drzwi o masie maks. 300 kg

OBX 20/120 – do drzwi o masie maks. 200 kg

OBX 18/160 i OBX 18/120 – do skrzydeł drzwiowych o masie maks. 160 kg
Należy pamiętać, że podaną masę drzwi wyznaczono w warunkach testowych. Częste trzaskanie drzwiami i nietypowe obchodzenie się z nimi np. w koszarach i szkołach może zmniejszyć limit obciążenia.
Kieszenie i części ramowe zawiasów 3-wymiarowych (na rynku oferowanych też jako „kieszenie VX”) są unormowane (wysokość 84 mm). Zawias ECO OBX pasuje w związku z tym do każdej kieszeni 3-wymiarowej.
Trzpień nośny ma zapewnić statyczną stabilność połączenia między drzwiami i zawiasem (część skrzydła). Odciąża on śruby mocujące. Stosowanie bolca nośnego jest zalecane w zależności od zastosowania, konstrukcji i obciążenia drzwi. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio u producenta drzwi.
Istnieją zawiasy o różnych wysokościach i grubościach rolki. Należy też pamiętać, że dla każdego typu drzwi (bezprzylgowych, przylgowych, z podwójną przylgą, z uszczelką przylgową) istnieją właściwe zawiasy. Dla każdego z tych rodzajów zawiasów istnieją specjalne wymiary frezowania, których należy bezwzględnie przestrzegać. Informacje o wszystkich wymiarach frezów można uzyskać w firmie ECO, np. w Kompendium ECO (EN) lub w Internecie na stronie www.eco-schulte.de


Nie, zwykle dopuszcza się okres przejściowy od 1 roku do 2 lat.
Każda forma powielania, również fragmentarycznego, jest dozwolona tylko za zgodą Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego (DIN Deutsches Institut für Normung e.V.) w Berlinie.
Normy sprzedaje wyłącznie wydawnictwo Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin.
DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Zarządzaniem i archiwizacją w firmie ECO, a także współpracą w ramach poszczególnych grupach roboczych ds. norm, zajmują się działy rozwoju i zarządzania produktami.
Zasadniczo tak, jeśli określona norma ma moc ustawy i jest zharmonizowana.
Jeśli firma ECO produkuje np. uchwyty drążkowe i wprowadza je na rynek, produkty te muszą być przetestowane pod kątem zgodności z normą EN 1125 i mieć odpowiednie zezwolenia.
Informacja ta znajduje się w samej normie produktowej lub na liście norm budowlanych każdego kraju.
„DIN” to skrótowiec od „Deutsches Institut für Normung” (Niemiecki Instytut Normalizacyjny), a nie, jak to się często błędnie tłumaczy, „Deutsche-Industrie-Norm” (czyli „niemiecka norma branżowa”). „EN” to skrótowiec od „Europäische Norm” (czyli „norma europejska”).
Każda przyjęta norma europejska jest publikowana w Niemczech z krajową przedmową jako norma DIN-EN. Przedmowa krajowa służy użytkownikom normy jako dodatkowe źródło informacji na temat danej normy i jest przygotowywana przez właściwe gremium niemieckie. Przykładowo, w Niemczech: DIN EN, w Austrii: ÖNORM EN, w Szwajcarii: SN EN.
DIN (Deutsches Institut für Normung) = Niemiecki Instytut Normalizacyjny

DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) = Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

IFT (Prüfinstitut Rosenheim) = Instytut Testowy w Rosenheim

MPA (Materiaprüfungsamt) = Urząd Testowania Materiałów

TÜV (Technischer Überwachungsverein) = Towarzystwo Nadzoru Technicznego

VDS (Verein Deutscher Sachverständiger) = Stowarzyszenie Rzeczoznawców Niemieckich

SKG (Niederländisches Prüfinstitut) = Holenderski Instytut Testowy

PIV (Prüfinstitut Velbert) = Instytut Testowy Velbert

DIN CERTCO (biuro certyfikacji DIN i grupy TÜV)
Znak CE wskazuje na zgodność produktu z wytycznymi/normami europejskimi i umożliwia używanie produktu w całej Europie. Szczegółowy opis wymagań i dokumentów można znaleźć w odpowiednich normach.

Nowa technika montażowa ECO

Więcej ciekawych informacji związanych z ECO

W obszarze Serwis i pobieranie można znaleźć więcej interesujących informacji i broszur.

Tu można przejść do obszaru Warto wiedzieć.