Ta sekcja zawiera deklaracje właściwości produktów firmy ECO, podlegających obowiązkowi oznakowania zgodnie z deklaracją WE w sprawie wyrobów budowlanych. Prosimy o wybranie kategorii produktów i pobranie odpowiedniej deklaracji właściwości. Prosimy o wybranie kategorii produktów i pobranie odpowiedniej deklaracji właściwości.

Deklaracje właściwości

Deklaracje właściwości – okucia ECO

Zestawy klamek do drzwi podlegają normie EN 1906. Norma ta nie jest zharmonizowana i produkty nie są oznaczane znakiem CE.

Z tego powodu nie są udostępniane deklaracje właściwości zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.