Ta sekcja zawiera deklaracje właściwości produktów firmy ECO, podlegających obowiązkowi oznakowania zgodnie z deklaracją WE w sprawie wyrobów budowlanych. Prosimy o wybranie kategorii produktów i pobranie odpowiedniej deklaracji właściwości. Prosimy o wybranie kategorii produktów i pobranie odpowiedniej deklaracji właściwości.

Deklaracje właściwości

Dźwignia drążkowa EPN 900 III

Dźwignia drążkowa EPN 900 IV

Dźwignia listwowa EPN 2000 II

Dźwignia drążkowa EPN 500

Dźwignia listwowa EPN 3000