Hardware meets Elektronik

Drzwi są tylko drzwiami? Otóż nie! W nawiązaniu do słynnego zdania Gertrudy Stein, że róża jest różą, musimy powiedzieć, że w przypadku drzwi jest inaczej. Drzwi w każdym budynku są wyjątkowe! Co więcej, w wielkim świecie architektury znaczenie niemal żadnego innego produktu nie rośnie dziś równie szybko. Żaden element na styku różnych części budynku nie jest też w tak dużym stopniu elementem sieci jak właśnie drzwi.

Drzwi to swego rodzaju ruchoma ściana. Regulują dostęp do i w obrębie budynku. Trudno więc nie pomyśleć o włączeniu ich w automatykę budynku. Dzięki temu można kontrolować i regulować napływ ludzi – i to w każdym przypadku, zarówno w warunkach normalnych, jak i w sytuacji awaryjnej.

Warto zauważyć, że istnieje już wiele sprawdzonych rozwiązań. W obszarze okuć drzwiowych popularność zdobyły zgodne z wymogami norm elementy mechaniczne. Mechanika ma niesamowite możliwości i sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach, jak choćby podczas awarii zasilania czy w sytuacjach awaryjnych, gdy trzeba bezpiecznie opuścić budynek przez wyjście ewakuacyjne. ECO Schulte należy do pionierów tej koncepcji, wypracowanej na podstawie wniosków wyciągniętych z fatalnych w skutkach pożarów, w których z powodu zamkniętych drzwi ucierpiało lub zginęło wielu ludzi. Wstrząśnięty pożarem w pewnym hotelu Ernst Schulte wrócił w latach 70. XX w. z USA i wyznaczył wizję dla swojej firmy: Bezpieczne wyjście z ECO!

Koncepcja ta obowiązuje do dziś. Firma ECO Schulte nie poprzestała na niej jednak i postanowiła włączyć swoje okucia w „budynek XXI wieku”. We współpracy ze swoim szwajcarskim partnerem, firmą BSW SECURITY, ECO Schulte oferuje dziś kompletne rozwiązania – od inżynierii aż po realizację złożonych systemów drzwiowych. W ten sposób okucia spotkały się z automatyką budynku. W tym
kontekście mówimy o „inteligentnym zarządzaniu drzwiami” (ITM).


Wymagania stawiane takim rozwiązaniom są złożone, a ich realizacja – niełatwa. W prezentowanej broszurze chcielibyśmy z jednej strony przedstawić tę złożoność, z drugiej natomiast zaznaczyć, że połączone siły ECO Schulte i BSW SECURITY towarzyszą klientom i ich projektom, zapewniając im najwyższej jakości produkty, rozwiązania i serwis. Arystotelesa, że całość jest czymś więcej niż sumą części, jest dziś bardziej prawdziwe niż kiedykolwiek dotąd. Będzie tak również w przyszłości.

Świat drzwi

Tak wygląda „inteligentne zarządzanie drzwiami” (ITM).


Miasto widziane z góry to świat pełen inteligentnie zarządzanych drzwi. Okucia, mechatronika i oprogramowanie stanowią części automatyki budynku i systemów przeciwpożarowych. Zapewniają lub uniemożliwiają dostęp do budynków. Otwierają i ponownie zamykają drzwi. Tworzą drogi ewakuacyjne i zabezpieczają strefy pożarowe. Identyfikują użytkowników za pomocą odcisków palców lub systemów obsługi kart, dokumentują wejścia i zgłaszają działania niedozwolone. Chronią dobytek – a jednocześnie zapewniają do niego bezpieczny dostęp uprawnionym do tego osobom. I wreszcie – ratują życie.

1 Wyjście ewakuacyjne na schody przeciwpożarowe:

Wyjście ewakuacyjne na schody przeciwpożarowe:

akademik

2Wyjście ewakuacyjne na klatkę schodową:

Wyjście ewakuacyjne na klatkę schodową:

centrum handlowe

3Wyjście ewakuacyjne z kontrolą dostępu na parkingu podziemnym:

Wyjście ewakuacyjne z kontrolą dostępu na parkingu podziemnym:

budynek administracyjny pewnego banku

4Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne i drzwi przeciwpożarowe:

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne i drzwi przeciwpożarowe:

piętro w luksusowym hotelu

5Kontrola dostępu i drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne:

Kontrola dostępu i drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne:

klinika i punkt opieki ambulatoryjnej

6Dwuskrzydłowe drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne:

Dwuskrzydłowe drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne:

stadion sportowy z lożami VIP

7Wyjście ewakuacyjne ze sterowaniem elektrycznym:

Wyjście ewakuacyjne ze sterowaniem elektrycznym:

dom seniora z punktem opieki krótkoterminowej

8Drzwi profilowe z zamkiem wielopunktowego ryglowania:

Drzwi profilowe z zamkiem wielopunktowego ryglowania:

dostęp na piętro administracyjne

9Piętro z elektryczną kontrolą dostępu:

Piętro z elektryczną kontrolą dostępu:

modny salon meblowy

Przyszłość planowania zaczyna się dziś

 

Architekci i planiści projektują na komputerze pomieszczenia, budynki i całe miasta. Coraz większa złożoność planów powoduje wzrost złożoności prac budowlanych, gdy trzeba rozłożyć całość na czynniki pierwsze. Firma ECO Schulte razem ze swoimi partnerami dąży do utrzymania przejrzystości i zapewnienia przewidywalności w świecie okuć i systemów elektronicznych związanych z drzwiami. Przyszłość planowania ma charakter cyfrowy i elastyczny.

ECO Schulte oferuje wsparcie i usługi inżynieryjne w obszarze planowania i projektowania złożonych systemów drzwiowych. Udostępniamy dane planistyczne dla całego asortymentu okuć i rozwiązań mechatronicznych do drzwi drewnianych, stalowych i profilowych. Nasi doradcy ds. techniki i norm służą klientom radą w przypadku wątpliwości. Najlepszym uzupełnieniem odpowiednich informacji jest w dalszym ciągu znakomity serwis.

Fascynacja mechaniką:

Fascynacja mechatroniką:

 

1Drzwi jednoskrzydłowe

2Samozamykacz

3Zamek antypaniczny

4Okucie zewnętrzne

5Dźwignia antypaniczna

6Zawiasy obiektowe


Typ drzwi

Drzwi lewe (DIN)

Bezpieczeństwo
Mogą być stosowane w ramach dróg ratunkowych i ewakuacyjnych

Możliwości systemu
Rozbudowa systemu

Opis funkcji:
Wejście
Za pomocą zintegrowanej klamki lub klucza

Wyjście
Za pomocą dźwigni antypanicznej

Sytuacja awaryjna/droga ewakuacyjna
W sytuacji awaryjnej drzwi można zawsze otworzyć za pomocą dźwigni antypanicznej


 

 

1Drzwi jednoskrzydłowe

2Samozamykacz

3Zamek antypaniczny

4Okucie zewnętrzne

5Dźwignia antypaniczna

6Zawiasy obiektowe

7Terminal do sterowania wyjściem ewakuacyjnym

8Klawiatura numeryczna

9Lampka sygnalizacyjna

10Styk magnetyczny

11Magnes przytrzymujący

12Sterownik SPS


Typ drzwi

Typ drzwi

Bezpieczeństwo
Mogą być stosowane w ramach dróg ratunkowych i ewakuacyjnych

Możliwości systemu
Rozbudowa systemu

Rozbudowa systemu
Wejście
Za pomocą zintegrowanej klamki lub klucza bądź klawiatury numerycznej

Wyjście
Za pomocą dźwigni antypanicznej i siłownika aktywowanego przez terminal drzwiowy

Sytuacja awaryjna/droga ewakuacyjna
W sytuacji awaryjnej drzwi można zawsze otworzyć za pomocą dźwigni antypanicznej

Całkiem bez prądu też się da

To trochę jak w przypadku zegarków – oprócz cyfrowych urządzeń elektronicznych w dalszym ciągu istnieją czasomierze mechaniczne. Wynika to nie tylko z fascynacji ich mechaniczną precyzją, lecz także z faktu, że do pewnego i dokładnego działania nie wymagają one zasilania elektrycznego ani sygnału radiowego.

Kompleksowość jednoskrzydłowych lub nawet dwuskrzydłowych drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne jest prawdziwym cudem techniki, ponieważ można je kontrolować i obsługiwać w sposób czysto mechaniczny – z uwzględnieniem regulatorów kolejności zamykania w przypadku drzwi dwuskrzydłowych. Jest to korzystne zawsze wtedy, gdy drzwi powinny działać autonomicznie również w razie awarii wszystkich pozostałych systemów.

Bezpieczna droga ewakuacyjna jest niezbędna, gdy ludziom znajdującym się w budynku zagrażają sytuacje ekstremalne. Pożary, dym, trzęsienia ziemi i skażenia toksyczne sprawiają, że drzwi z zielono-białym symbolem wyjścia ewakuacyjnego stają się prawdziwym zbawieniem.

Elektronika zwiększa wygodę korzystania z mechaniki

Funkcje elektroniczne sprawiają, że system drzwiowy i korzystanie z niego staje się przejrzyste i łatwe do kontrolowania. Dzięki temu można w inteligentny sposób zarządzać całymi instalacjami drzwiowymi w budynkach i kompleksach nieruchomości. Niezmiennie obowiązuje przy tym podstawowa zasada: mechanika stwarza fundamenty, na których działa elektronika. Bez tych fundamentów drzwi nie są bezpieczne. Tylko inteligentne połączenie zgodnych z normami, znakomitych rozwiązań mechanicznych oraz funkcjonalnej elektroniki przynosi realne korzyści operatorom i użytkownikom.

Drzwi mechatroniczne zapewniają dostęp i rejestrują wejścia. Mogą być połączone z czujnikami dymu lub ognia oraz wchodzić z nimi w interakcję. Można je również włączyć w systemy ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeń, stanowią więc podstawę ukierunkowanego na bezpieczeństwo zarządzania budynkami.

Analiza przypadku #1

Centrum handlowe

Klasyczne, jednoskrzydłowe drzwi stanowiące wyjście awaryjne i oddzielenie pożarowe w domu handlowym. Drzwi te są rzadko używane i na co dzień muszą być zamknięte. Odpowiadają za to zamek i samozamykacz mechaniczny. Otwarcie zamkniętych drzwi od wewnątrz w przypadku pożaru lub konieczności ewakuacji jest możliwe dzięki dźwigni antypanicznej połączonej z zamkiem antypanicznym (zgodnym z normą EN 1125).

Legenda:

11x

Wewnętrzny samozamykacz
Multi-Genius

21x

Zamek
GBS 92

31x

Okucie zewnętrzne
D-110, szyld krótki

41x

Dźwignia antypaniczna
EPN 900 IV

52x

Zawiasy obiektowe
OBX 18

62x

Element kieszeniowy
OBX-3011-3D

Typ drzwi
Drzwi lewe (DIN)

Bezpieczeństwo
Mogą być stosowane w ramach dróg ratunkowych i ewakuacyjnych

Możliwości systemu
Możliwości systemu

Opis funkcji:
Wejście
Za pomocą zintegrowanej klamki lub klucza

Wyjście

Za pomocą drążka antypanicznego

Sytuacja awaryjna/droga ewakuacyjna
W sytuacji awaryjnej drzwi można zawsze otworzyć za pomocą drążka antypanicznego

Normen
EN 1125, EN 1154,
EN 1906, EN 1935,
EN 12209

 

Analiza przypadku #2

 

Przedszkole

Gdy katastrofy najróżniejszego typu dotykają przedszkola i szkoły, świat obiegają przerażające zdjęcia i wiadomości. W obu przypadkach mamy do czynienia z budynkami, w których nowe pokolenie przygotowuje się do życia w społeczeństwie. Instytucje te są pod szczególną ochroną i muszą sprostać specjalnym wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa również w aspektach budowlanych.

Koncepcja „Bezpieczne wyjście z ECO tu wyjątkowego znaczenia, ponieważ instalacje drzwiowe ECO zapewniają dostępność dróg ewakuacyjnych w każdych okolicznościach i w każdym czasie. Działają czysto mechanicznie i sprawdzają się również w przypadku awarii zasilania – nawet gdy korzystająca z nich osoba ma mało siły i nie  est w stanie optymalnie nacisnąć na drążek.

Skrzydło bierne

Skrzydło czynne

Legenda:

11x

Samozamykacz + regulator kolejności zamykania
TS-62 SR BG

21x

Przeciwzamek
GBS 94

31x

Zamek
GBS 93

41x

Dźwignia antypaniczna
EPN 950

51x

Akcesoria Pręty ryglujące
GBS 94

61x

Okucie zewnętrzne
D-116 OVR III

 

71x

Akcesoria
Klapa zabierająca MK Basis-2
 

81x

Akcesoria
Zamek zatrzaskowy

94x

Zawiasy obiektowe
OBX 18

104x

Element kieszeniowy
OBX-3011-3D

Typ drzwi
Drzwi lewe (DIN)

Bezpieczeństwo
Mogą być stosowane w ramach dróg ratunkowych i ewakuacyjnych

Możliwości systemu
Rozbudowa systemu

Opis funkcji:
Wejście
Za pomocą zintegrowanej klamki lub klucza

Wyjście
Za pomocą drążka antypanicznego

Sytuacja awaryjna/droga ewakuacyjna
W sytuacji awaryjnej drzwi można zawsze otworzyć za pomocą drążka antypanicznego

Normen
EN 1125, EN 1154,
EN 1158, EN 1906,
EN 1935, EN 12209

Analiza przypadku #3

Parking podziemny

Na tym częściowo publicznym parkingu podziemnym, typowym dla hoteli, drzwi przeciwpożarowe oddzielają parking od części hotelowej. Przyjeżdżający i odjeżdżający goście przewożą walizki i torby, standardem jest tu więc automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi. Dzięki czytnikowi kart lub klawiaturze numerycznej możliwe są różne, proste systemy kontroli dostępu. Kontrola ta może być oparta na parametrach czasowych lub dostosowana do zapotrzebowania. Każde otwarcie drzwi może być dokumentowane elektronicznie, co pozwala sprawdzić, kto wszedł do budynku przez określone wejście. Jeśli drzwi wchodzą w skład systemu dróg ewakuacyjnych, można w nie wbudować zamki lub dźwignie antypaniczne.

Legenda:

1Jednoskrzydłowe drzwi stalowe

2Jednoskrzydłowy napęd automatyczny

3Zamek antypaniczny

4Okucie zewnętrzne

5Dźwignia typu touchbar

6Styk magnetyczny

7Magnes przytrzymujący

8Montowany w nadprożu czujnik dymu

9Listwa czujników

10Zawiasy obiektowe

11Przepust kablowy

12Klawiatura numeryczna

13Terminal do sterowania wyjściem ewakuacyjnym

14Czujnik zbliżeniowy do automatycznego otwierania

15Sterownik SPS

Typ drzwi
Drzwi lewe (DIN), monitorowane

Bezpieczeństwo
Mogą być stosowane w ramach dróg ratunkowych i ewakuacyjnych, drzwi przeciwpożarowe.

W sytuacji awaryjnej drzwi można otworzyć za pomocą przycisku alarmowego (wywołanie alarmu). W przypadku pożaru drzwi są zawsze dostępne.

Normen
EN 1125, EN 1906, EN 1935,
EN 12209, EN 13637, EN 16005

 

Analiza przypadku #4

Klinika uniwersytecka

Drzwi do oddziałów w szpitalach należą do systemów drzwiowych, od których oczekuje się najwięcej. Okucia, zamki, zawiasy i otwieracze/zamykacze motoryczne w ciężkich, dwuskrzydłowych drzwiach profilowych muszą sprostać dużym obciążeniom. Na oddziale pełnym pacjentów drzwi są w ciągu dnia bez przerwy w ruchu – otwierają się podczas transportu łóżek oraz przed odwiedzającymi, pacjentami i personelem. Nocą dostęp do oddziału jest regulowany przez system łączący elektronikę i okucia. Wymagania w zakresie właściwości antypanicznych i dróg ewakuacyjnych są wysokie, ponieważ zakłada się tutaj, że w najgorszym przypadku trzeba będzie ewakuować osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo. Drzwi muszą też pełnić funkcje przeciwpożarowe i służą jako bariera chroniąca drogi ewakuacyjne przed dymem.

Skrzydło bierne

Skrzydło czynne

Legenda:

12-skrzydłowe drzwi profilowe

2Napęd drzwiowy

3Przeciwzamek z otwieraczem elektronicznym

4Zamek antypaniczny w ramie z profili

5Dźwignia antypaniczna

6Okucie zewnętrzne

7Pręty ryglujące

8Styki magnetyczne

9Listwy czujników

10Czujnik radarowy

11Zawiasy obiektowe

12Przepusty kablowe

13Przycisk „Zamykanie drzwi”

14Klawiatura numeryczna/czytnik

15Przycisk wielkopowierzchniowy

16Sterownik SPS

Typ drzwi
Drzwi lewe (DIN)
Drzwi monitorowane z alarmem dziennym

Bezpieczeństwo
Mogą być stosowane w ramach dróg ratunkowych i ewakuacyjnych, drzwi przeciwpożarowe

Drzwi można zawsze otworzyć za pomocą dźwigni antypanicznych (w nagłym przypadku z wywołaniem alarmu).

Normen
EN 1125, EN 1906, EN 1935,
EN 12209, EN 16005

Inteligentne zarządzanie drzwiami

Dwóch partnerów, którzy idealnie się uzupełniają: ECO Schulte Menden na zachodzie Niemiec i firma BSW SECURITY AG ze Szwajcarii. kompetencje są precyzyjnie zdefiniowane i znakomicie się dopełniają. ECO Schulte to specjaliści w dziedzinie osprzętu drzwiowego. Od klamek przez zawiasy i okucia po samozamykacze i zamki – asortyment ECO Schulte obejmuje wszelkie typy drzwi (profilowe, stalowe i drewniane). BSW SECURITY integruje natomiast produkty ECO Schulte z automatyką budynku i technologią przeciwpożarową. Celem tej współpracy specjalistów jest integracja mechatronicznych i elektronicznych elementów drzwiowych przy zapewnieniu otwartych interfejsów, które pozwalają  połączyć stworzone rozwiązania z automatyką budynku.

Inteligentne zarządzanie drzwiami (ITM) stawia wysokie wymagania zarówno elementom mechanicznym, jak i elektronicznym. Równie skomplikowane jest planowanie, i to dla wszystkich podmiotów uczestniczących w budowie – inwestora, architekta, planisty instalacji czy przedsiębiorstw budowlanych. Poprzez współpracę z firmą BSW SECURITY specjaliści ds. systemowej techniki drzwiowej z Menden mogą oferować kompletne rozwiązania do zaawansowanych instalacji drzwiowych. Uwzględniane są przy tym wszystkie aspekty koncepcyjne – bezpieczeństwo, kontrola dostępu, drogi ewakuacyjne i ochrona przeciwpożarowa. ECO Schulte pełni tu funkcję integratora systemów, również w przypadku rozwiązań zawierających elementy różnych producentów. Dzięki temu możliwe są też zmiany użytkowe w istniejących systemach, np. gdy trzeba wykorzystać dotychczasowe elementy.


Kompletny pakiet obejmujący okucia, oprogramowanie/ elektronikę oraz planowanie/serwis – właśnie tego mogą oczekiwać od ECO Schulte planiści i inwestorzy budowlani. Gwarantujemy też oczywiście zgodność systemu i każdego jego elementu ze stosownymi normami.

Co reprezentuje ITM?

Zachęcamy do lepszego poznania ITM. Poświęconą jej broszurę można pobrać (PL) lub wyświetlić za pomocą funkcji powiększenia i przeglądania poszczególnych (PL) stron bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

 

Kontakt bezpośredni w sprawie produktów ITM

Mają Państwo konkretne pytanie? A może szukają Państwo dodatkowych informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem handlowym. W tym celu należy skorzystać z zamieszczonego obok formularza  kontaktowego albo skontaktować się z nami telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Tel. 02373 / 9276-0

export( at )eco-schulte.de

Form Abteilungen PL

Form Abteilungseite
*Pole obowiązkowe