„Güvenlik çıt yapmakla sağlanmaz, güvenlik Kapıları açmakla sağlanır.“

(Urho Kekkonen)

Neden Avrupa Standartları?

“Güvenlik” konusu, her türlü yaşam alanında daha çok anlam kazanıyor ve genel güvenlik ihtiyacı artıyor. Insan hayatını korumak, resmi dairelerde en yüksek öncelik haline gelmiştir.

Bütünsel güvenlik tasarımları, birkaç nokta ile ilgili güvenlik önlemlerin yerine geçiyor. Avrupa Standartları modern güvençe düşüncelerine yol açıyor.

ECO – Güvenlik ve Yangına karşın korunma uzmanı

Güncel Avrupa Standartlarına uygun gelişim ve imalat. Standartları gerçekleştirmek için, mimar ve tasarımcı danışmanlığı. ECO uzman ortak olarak, en yüksek seviyedeki güvenlik çözümleri için yanınızda.


EN 1125 - Yatay direkli Panik Çıkış sistemleri için

Panik Çıkış sistemlerin uygulama alanları, özellikle bir yeri iyi bilen kişilerin bulunduğu ve Panik durumların oluşabileceği yerlerdir, yani yoğun kullanım altında olan binalarda. EN 1125, Acil- ve Panik durumlarda kuşkusuz en etkili biçimde, insan hayatının korunmasını sağlıyor.


EN 179 - Kapı kollu ve ıtme levha'lı Acil Çıkış sistemleri için

Acil Çıkış sistemlerin uygulama alanları, özellikle bir yeri iyi bilen kişilerin bulunduğu ve Panik durumların beklenmediği yerlerdir, mesela apartman, ofis ve sanayi binaları. Fakat EN 179 Standardı, bina içinde bulunan kişilerin, kaçıs yolları ve acil çıkışların kullanışı hakkında bilgi sahibi olmakla varsayıyor.


EN 1906 - Kapı kollari ve Çemke Tokmaklar

EN 1906 Standardı/Normu, yüksek kullanım altında bulunan Kapı donanımlarına önem veriyor. Yüksek direniş ve aşırı yükleme kapasitesi, resmi dairelerdeki güvenliği sağlıyor.


EN 1154 - Kontrollü kapama özellikli Kapı özellikli Kapı Hidrolikleri

EN 1154 Standardın/Normun uygulama alanı, elle açılan bir Kapının, otomatikman yine kapanmasının sağlanması gereken yerlerdir. EN 1154'e göre test edilmiş Kapı Hidrolikleri, (dönme kanat) Kapılarının güvenilir ve kontrollü şekilde kapanmasını sağlar.


EN 1155 - (dönme kanat) Kapılara göre elektronik işleyen sabitleme mekanizmalarını

EN 1155 Standardında/Normunda, yangın ve duman koruyucu Kapılarında kullanılan Kapı Hidroliklerin gereken özelliklerini tanımlıyor. Ateş ve dumanın yayılma tehlikesini azaltmak için, EN 1155'e göre test edilmiş Kapı Hidrolikleri, yangın durumunda, otomatikman kapatma mekanizmalarını harekete geçiriyor.


EN 1158 - Sıralamalı kapatma mekanizmaları için

EN 1158'e göre test edilmiş, sıralamalı kapatma mekanizmaların kullanım alanı, çift kanatlı yangın/ duman koruyucu Kapıların, güvenilir şekilde ve her iki Kapı kanadının doğru sıralama ile kapanması gereken yerlerdir.


EN 1935 - Tek eksenli KapıI- ve pencere menteşeleri için

EN 1935 Standardında, menteşeler kullanma tarzı, uygun dönme anı, yangın dayanıklığı, Kapı ve Pencere kanatların ağırlı gibi belirleyici ölçütlere göre öbeklendiriliyor.


EN 12209 - Mekanık ışletmelı kılıtler ve Kapı karşılıkları için

Yükselen ürün çeşitliği nedeniğle, bu Standartla, Kilit ve Kapı karşılıkları sektöründe Avrupa düzeyinde bağdaşık çözüm sağlandı.

EN Standartlarına Genel Bakış

Uyulması gereken tüm standartlar hakkında bilgi sahibi olmak, sürekli değişen ve artan gereksinimler çağında özellikle zordur. Standartlar rehberimiz size EN standartlarına ilişkin bilgi sunar.

"EN Standartlarına Genel Bakış" ECO broşürümüz ile güncel EN standartları hakkında genel bilgi sahibi olursunuz. (EN) Büyütme ve sayfa kaydırma özelliği için buraya tıklayın.

(EN) Diğer tüm ECO broşürlerini PDF dosyası olarak buradan indirebilirsiniz.